Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  INFORMACJE OGÓLNE
•  DANE PODSTAWOWE
•  PATRON SZKOŁY
•  HISTORIA SZKOŁY
  SERWIS SZKOLNY
•  AKTUALNOŚCI 2012-2013
•  ARCHIWUM Z 2011-2012
•  ARCHIWUM Z 2010-2011
•  ARCHIWUM Z 2009-2010
•  SEKRETARIAT
•  DYREKCJA SZKOŁY
•  KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
•  NAUCZYCIELE
•  PEDAGOG / PSYCHOLOG
  DOKUMENTY SZKOLNE
•  STATUT
•  ZESTAWY PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKI
•  PLAN SZKOLNY 2012-2013
•  REKRUTACJA 2012 / 2013
•  DLA RODZICÓW
  TYPY SZKÓŁ
•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
•  TECNIKUM GASTRONOMICZNE
•  TECHNIKUM EKONOMICZNE
•  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
•  ZESPÓŁ GASTRONOMICZNY
•  ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH
•  ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH
•  ZESPÓŁ EKONOMICZNY
•  ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY
•  ZESPÓŁ PRZYRODNICZY
•  SPORT
•  BIBLIOTEKA
•  PCK
  DLA UCZNIÓW
•  SALONIK POETYCKI
•  KLUB EUROPEJCZYKA
•  WSPOMNIEŃ CZAR
•  PROFILAKTYKA
•  WOLONTARIAT
  STRONY WWW
•  K S I Ę G A _G O Ś C I
•  D L A . N A U C Z Y C I E L I
•  MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW
•  LINKI
Pomoc
Statystyki

1542858
od 07 września 2006


                               

                                                 

   Zespół   Szkół

            im.  Emilii  Sczanieckiej

               ul.  Wolności 10

               62-045   Pniewy                                                       Zobacz mapkę


                   

         Oglądaj nas w innej szacie graficznej

 

                                                                      www.zs-pniewy.pl

 

 

 

                             Chcesz być na bieżąco? Skocz do >>>                                                  
                    

                                                                                


 

"Nic dla siebie - wszystko dla innych"

                                                                                     Emilia Sczaniecka